Jaarrekeningen gratis beschikbaar

Alle jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die gedurende de  jongste vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar bij de Nationale Bank van België (NBB) werden neergelegd, kunnen vanaf 14 februari 2008 gratis geraadpleegd worden op de internetsite van de Balanscentrale: www.balanscentrale.be. Met … Lees verder

Wat is letselschade?

Door een ongeval, medische fout of misdrijf kan iemand letsel oplopen. Persoonlijk leed en letsel heeft voor iedereen grote gevolgen. Het belangrijkste is natuurlijk dat het slachtoffer weer geneest. Maar vaak is er ook financiële schade. Het slachtoffer komt voor … Lees verder