Jaarrekeningen gratis beschikbaar

Alle jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die gedurende de  jongste vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar bij de Nationale Bank van België (NBB) werden neergelegd, kunnen vanaf 14 februari 2008 gratis geraadpleegd worden op de internetsite van de Balanscentrale: www.balanscentrale.be. Met … Lees verder