Jaarrekeningen gratis beschikbaar

Alle jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die gedurende de  jongste vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar bij de Nationale Bank van België (NBB) werden neergelegd, kunnen vanaf 14 februari 2008 gratis geraadpleegd worden op de internetsite van de Balanscentrale: www.balanscentrale.be.

Met de toepassing “Jaarrekeningen online opzoeken” kunnen de documenten in pdf –formaat gratis geraadpleegd worden en/of opgeslagen op een drager naar keuze

Offline aflevering van kopieën tegen betaling

Men kan bij de Nationale Bank natuurlijk ook nog terecht voor kopieën van jaarrekening offline: aan de lokketen van de NBB of met de post, per fax of per e-mail. Dit geldt noodzakelijkerwijze voor de documenten die meer dan vijf jaar geleden werden neergelegd ( teruggaande tot april 1978, wanneer de Balanscentrale werd opgericht), maar is ook mogelijk voor de meer recente documenten  die online beschikbaar zijn.

De prijzen daarvoor zijn bij K.B. vastgelegd.

De gevraagde kopieën werden geleverd:

–              Per e-mail, met documenten in pdf-formaat in bijlage tegen 6,05 euro per document (incl.btw);

–              Met de post, per fax of aan een loket van de NBB tegen 0,30 euro per  blad inclusief btw

(maar exclusief eventuele verzendingskosten).

U kunt de kopieën bestellen:

–               Door een bestelformulier ( beschikbaar op de website van de NBB);

–              Per fax of per brief;

–               Aan de loketten van de NBB ( voor lijst zie www.balanscentrale.be)

Reacties zijn gesloten.